สพป.พิษณุโลก เขต 3 ดินแดนแห่งมิตรภาพ และความสุข

ประกาศเจตจำนงสุจริต

E-service

เชื่อมโยงหน่วยงาน

หน่วยงานทางการศึกษา

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ

ตรวจสอบการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

E – LEARNING OIC.GO.TH

กฏหมายการศึกษาน่ารู้

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.212.94.18
Online อยู่ : 10
วันนี้ 1,181
เมื่อวานนี้ 325
เดือนนี้ 1,506
ปีนี้ 1,506
รวมทั้งหมด 1,506
Record: 1181 (09.12.2023)
( Counter 09-12-2023 )

กิจกรรม/อบรม

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษาและคณะกรรมการโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 มี.ค. 66 78
2 โครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 มี.ค. 66 90
3 หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 มี.ค. 66 80
4 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 มี.ค. 66 75
5 โครงการศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมอาหารสู่โลกของงานอาชีพ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 มี.ค. 66 69
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 มี.ค. 66 70
7 อบรมโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอน (ipad) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 เม.ย. 66 75
8 โครงการอบรมทางวิชาการ จำนวน 9 หลักสูตร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 เม.ย. 66 76
9 ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อหลักสูตรมหาบัณฑิต กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 เม.ย. 66 73
10 การจัดสัมมนาทางวิชาการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 เม.ย. 66 78
11 ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 เม.ย. 66 88
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 เม.ย. 66 85
13 เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และรับโล่รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 เม.ย. 66 98
14 โครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 เม.ย. 66 92
15 อบรมเชิงปฏิบัติการ AI อัจฉริยะ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 09 พ.ค. 66 111
16 อบรมหลักสูตรออกแบบเส้นทางอาชีพสู่ความสำเร็จ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 พ.ค. 66 96
17 เชิญร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ Super administrator 24 พ.ค. 66 125
18 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที่อย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ Super administrator 24 พ.ค. 66 128
19 อบรม Upternd เสริม Skill กับ 3 โครงการ Super administrator 19 มิ.ย. 66 156
20 กิจกรรมบรรยายฯการสอบวัดความรู้ภาษาจีน Super administrator 21 มิ.ย. 66 110
21 ประชามสัมพันธ์สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 มิ.ย. 66 108
22 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 มิ.ย. 66 137
23 ที่ อว 0615_ว3881 เรื่องประชาสัมพันธ์การอบรมฯหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 05 ต.ค. 66 79
24 ที่ อว 0605.33_ว1229 เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนฯ" Super administrator 05 ต.ค. 66 61

ผู้บริหาร
ITA Online 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)

แบบทดสอบออนไลน์

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

คลังภาพกิจกรรมต่างๆ

CODINGTHAILAND

ติวฟรีดอทคอม

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประมวลจริยธรรมฯ

KRS System

PMQA System

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

OBEC Content Center