สพป.พิษณุโลก เขต 3 ดินแดนแห่งมิตรภาพ และความสุข

ประกาศเจตจำนงสุจริต

E-service

เชื่อมโยงหน่วยงาน

หน่วยงานทางการศึกษา

Big Data สพป.พิษณุโลก เขต 3

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน

ตรวจสอบการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.223.39.67
Online อยู่ : 5
วันนี้ 435
เมื่อวานนี้ 229
เดือนนี้ 664
ปีนี้ 664
รวมทั้งหมด 664
Record: 435 (23.05.2024)
( Counter 23-05-2024 )

กิจกรรม/อบรม

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษาและคณะกรรมการโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 มี.ค. 66 128
2 โครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 มี.ค. 66 141
3 หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 มี.ค. 66 129
4 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 มี.ค. 66 124
5 โครงการศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมอาหารสู่โลกของงานอาชีพ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 มี.ค. 66 116
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 มี.ค. 66 117
7 อบรมโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอน (ipad) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 เม.ย. 66 124
8 โครงการอบรมทางวิชาการ จำนวน 9 หลักสูตร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 เม.ย. 66 126
9 ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อหลักสูตรมหาบัณฑิต กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 เม.ย. 66 119
10 การจัดสัมมนาทางวิชาการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 เม.ย. 66 128
11 ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 เม.ย. 66 137
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 เม.ย. 66 133
13 เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และรับโล่รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 เม.ย. 66 149
14 โครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 เม.ย. 66 145
15 อบรมเชิงปฏิบัติการ AI อัจฉริยะ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 09 พ.ค. 66 163
16 อบรมหลักสูตรออกแบบเส้นทางอาชีพสู่ความสำเร็จ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 พ.ค. 66 147
17 เชิญร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ Super administrator 24 พ.ค. 66 180
18 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที่อย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ Super administrator 24 พ.ค. 66 192
19 อบรม Upternd เสริม Skill กับ 3 โครงการ Super administrator 19 มิ.ย. 66 219
20 กิจกรรมบรรยายฯการสอบวัดความรู้ภาษาจีน Super administrator 21 มิ.ย. 66 168
21 ประชามสัมพันธ์สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 มิ.ย. 66 161
22 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 มิ.ย. 66 194
23 ที่ อว 0615_ว3881 เรื่องประชาสัมพันธ์การอบรมฯหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator 05 ต.ค. 66 136
24 ที่ อว 0605.33_ว1229 เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนฯ" Super administrator 05 ต.ค. 66 120
25 ที่ สพท.55/2566 เรื่องการจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) Super administrator 18 ม.ค. 67 55
26 การอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ อย่างมืออาชีพ" Super administrator 30 ม.ค. 67 47
27 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ Super administrator 21 ก.พ. 67 48
28 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อทำผลงานวิชาการ Super administrator 21 ก.พ. 67 45
29 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ Super administrator 21 ก.พ. 67 62
30 การอบรมหลักสูตร “The CXO” Chief Exponential Officer ยกระดับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ สู่คุณภาพการจัดการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 Super administrator 05 มี.ค. 67 40
31 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร “นวัตกรรมทางการจัดการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในยุคไร้รอยต่อ” รุ่นที่ 1 Super administrator 05 มี.ค. 67 39
32 การอบรม “กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547” รุ่นที่ 1 Super administrator 05 มี.ค. 67 49
33 โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษาคณะกรรมการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2567 และโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก Super administrator 07 มี.ค. 67 66
34 การอบรมครู Summer สู่ความเป็นเลิศในการเป็นครู Super administrator 14 มี.ค. 67 75
35 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนฝึกอบรม SEAMEO Super administrator 14 มี.ค. 67 83
36 การอบรมครูคณิตศาสตร์ ภาคฤดูร้อน Super administrator 14 มี.ค. 67 60
37 การอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” รุ่นที่ ๑๑๑ Super administrator 26 มี.ค. 67 68
38 การอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการวิจัยและพัฒนาสำหรับผู้บริหารและครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ค.ศ.๔)” Super administrator 26 มี.ค. 67 67
39 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์ และความรู้พื้นฐานระบบโซลาร์เซลล์” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ Super administrator 26 มี.ค. 67 78
40 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร “การสร้างสรรค์สื่อด้วย Canva และการใช้งาน Microsoft Office สำหรับการเรียนการสอน” Super administrator 26 มี.ค. 67 57
41 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการและฝึกอบรม 4 หลักสูตร Super administrator 10 เม.ย. 67 37

ผู้บริหาร
บริการทำบัตรประจำตัวออนไลน์

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบป.พ.ศ.2567

ITA Online 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT

แบบทดสอบออนไลน์

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

คลังภาพกิจกรรมต่างๆ

CODINGTHAILAND

ติวฟรีดอทคอม

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประมวลจริยธรรมฯ

KRS System

PMQA System

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

OBEC Content Center

E – LEARNING OIC.GO.TH

กฏหมายการศึกษาน่ารู้