สพป.พิษณุโลก เขต 3 ดินแดนแห่งมิตรภาพ และความสุข

ประกาศเจตจำนงสุจริต

E-service

เชื่อมโยงหน่วยงาน

หน่วยงานทางการศึกษา

Big Data สพป.พิษณุโลก เขต 3

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน

ตรวจสอบการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.238.121.7
Online อยู่ : 12
วันนี้ 1,736
เมื่อวานนี้ 1,732
เดือนนี้ 5,632
ปีนี้ 5,632
รวมทั้งหมด 5,632
Record: 1736 (25.07.2024)
( Counter 25-07-2024 )

สพป.พิษณุโลก เขต 3


 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [03 ก.ค. 67] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ 2 - ต่างเขต Super administrator View : 561

 [03 ก.ค. 67] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ 2 - ภายในเขต Super administrator View : 294

 [02 ก.ค. 67] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567 (ต่าง สพท.) Super administrator View : 107

 [02 ก.ค. 67] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567 (ภายใน สพท.) Super administrator View : 91

 [25 มิ.ย. 67] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ๔มศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ Super administrator View : 149

 [25 มิ.ย. 67] ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2567 Super administrator View : 510

 [14 มิ.ย. 67] ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ 2567 Super administrator View : 1108

 [07 มิ.ย. 67] ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “นวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในยุคไร้รอยต่อ” รุ่นที่ 1 Super administrator View : 88

 [14 ก.ค. 66] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 Super administrator View : 46290

 [13 ก.ค. 66] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ Super administrator View : 29385

 [07 ก.ค. 66] โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน Super administrator View : 392

 [29 มิ.ย. 66] โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยารับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน Super administrator View : 27341

 [13 มิ.ย. 66] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต3 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator View : 303

 [02 มิ.ย. 66] เพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 Super administrator View : 382

 [26 พ.ค. 66] แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 Super administrator View : 519

 [24 พ.ค. 66] รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 Super administrator View : 1370

 [25 ก.ค. 67] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพรุ่นที่ ๔” Super administrator View : 0

 [25 ก.ค. 67] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ “กฎหมายปกครองกับงานก่อสร้าง หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง” รุ่นที่ ๑๒ Super administrator View : 0

 [25 ก.ค. 67] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน” รุ่นที่ ๒ Super administrator View : 0

 [25 ก.ค. 67] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีสำหรับบุคคลภาครัฐ” รุ่นที่ ๑ Super administrator View : 0

 [04 ก.ค. 67] การอบรม หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างฯ รุ่นที่ 114 Super administrator View : 19

 [04 ก.ค. 67] ขอเชิญครูผู้สอนระดับชั้นประฐมวัยเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Super administrator View : 16

 [04 ก.ค. 67] อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI Super administrator View : 18

 [19 มิ.ย. 67] อบรมเชิงวิชาการ กฎหมายปกครองกับงานจ้างก่อสร้างฯ รุ่นที่ 11 Super administrator View : 33

 [28 มิ.ย. 67] ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Super administrator View : 28

 [28 มิ.ย. 67] ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Super administrator View : 28

 [19 มิ.ย. 67] ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Super administrator View : 34

 [18 มิ.ย. 67] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Super administrator View : 31

 [11 มิ.ย. 67] เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Super administrator View : 50

 [20 ก.ค. 66] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Super administrator View : 230

 [09 พ.ค. 66] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 316

 [30 มี.ค. 66] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 294

ข้อมูลจากเว็บการศึกษา

เผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร

Facebook Fanpage

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร
แบบวัดการรับรู้ EIT

ITA Online 2024

บริการทำบัตรประจำตัวออนไลน์

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบป.พ.ศ.2567

แบบทดสอบออนไลน์

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

คลังภาพกิจกรรมต่างๆ

CODINGTHAILAND

ติวฟรีดอทคอม

แบบประเมินความพึงพอใจ

KRS System

PMQA System

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

OBEC Content Center

E – LEARNING OIC.GO.TH

ประมวลจริยธรรมฯ

กฏหมายการศึกษาน่ารู้