สพป.พิษณุโลก เขต 3 ดินแดนแห่งมิตรภาพ และความสุข

ประกาศเจตจำนงสุจริต

E-service

เชื่อมโยงหน่วยงาน

หน่วยงานทางการศึกษา

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

ตรวจสอบการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

E – LEARNING OIC.GO.TH

สพป.พิษณุโลก เขต 3

ประกาศ เพิ่มเติม อกคศ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมขยายผลการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

26 พ.ค. 66 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์  19

การประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม "พี่ร้องให้น้องได้เรียน" จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

26 พ.ค. 66

นายอัษกร ฉัตรอารักษ์
view  10

การประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

26 พ.ค. 66

นายอัษกร ฉัตรอารักษ์
view  11

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

26 พ.ค. 66

นายอัษกร ฉัตรอารักษ์
view  14

 [02 มิ.ย. 66] เพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 Super administrator View : 273

 [31 พ.ค. 66] สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 Super administrator View : 252

 [31 พ.ค. 66] แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 Super administrator View : 3169

 [24 พ.ค. 66] มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ. 2566 Super administrator View : 423

 [31 พ.ค. 66] รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 Super administrator View : 3344

 [10 พ.ค. 66] รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ Super administrator View : 210

 [03 พ.ค. 66] รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) Super administrator View : 419

 [01 พ.ค. 66] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) Super administrator View : 149

 [02 มิ.ย. 66] เพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 Super administrator View : 35

 [26 พ.ค. 66] แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 Super administrator View : 151

 [24 พ.ค. 66] รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 Super administrator View : 360

 [18 ม.ค. 66] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาคลาดแคลนครูขั้นวิกฤต Super administrator View : 175

 [13 ม.ค. 66] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาคลาดแคลนครูขั้นวิกฤต Super administrator View : 90

 [09 ม.ค. 66] ประกาศแก้ไขกำหนดคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต Super administrator View : 89

 [21 ธ.ค. 65] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต Super administrator View : 264

 [25 ต.ค. 65] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด Super administrator View : 228

 [24 พ.ค. 66] การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที่อย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ Super administrator View : 8

 [24 พ.ค. 66] เชิญร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ Super administrator View : 5

 [22 พ.ค. 66] อบรมหลักสูตรออกแบบเส้นทางอาชีพสู่ความสำเร็จ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 7

 [09 พ.ค. 66] อบรมเชิงปฏิบัติการ AI อัจฉริยะ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 13

 [11 เม.ย. 66] โครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 26

 [11 เม.ย. 66] เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และรับโล่รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 24

 [11 เม.ย. 66] การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 22

 [11 เม.ย. 66] ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 23

 [09 พ.ค. 66] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 25

 [30 มี.ค. 66] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 32

 [20 มี.ค. 66] ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบฯ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 35

 [01 มี.ค. 66] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 52

 [01 ก.พ. 66] ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมกาสะลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 72

 [19 พ.ค. 66] รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 5

 [11 เม.ย. 66] รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 21

 [10 เม.ย. 66] รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 22

 [31 มี.ค. 66] รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 29

 [17 มี.ค. 66] รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 37

 [16 มี.ค. 66] รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 37

 [28 ก.พ. 66] รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 49

 [19 ต.ค. 65] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ View : 190

ข้อมูลจากเว็บการศึกษา

เผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร
ITA Online 2566

แบบทดสอบออนไลน์

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

คลังภาพกิจกรรมต่างๆ

CODINGTHAILAND

ติวฟรีดอทคอม

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประมวลจริยธรรมฯ

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.237.16.173
Online อยู่ : 2
วันนี้ 266
เมื่อวานนี้ 1,042
เดือนนี้ 3,941
ปีนี้ 9,668
รวมทั้งหมด 9,668
Record: 1713 (31.05.2023)
( Counter 04-06-2023 )