สพป.พิษณุโลก เขต 3 ดินแดนแห่งมิตรภาพ และความสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 ประกาศเจตจำนงสุจริตและต่อต้านการทุจริต สพป.พิษณุโลก เขต 3 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 03 พ.ย. 65 217
2 โครงการสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 03 ม.ค. 66 26
3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 03 ม.ค. 66 28
4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 04 ม.ค. 66 13
5 การประชุมหารือข้อราชการภารกิจงานในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 04 ม.ค. 66 15
6 ดูแล ห่วงใย ด้วยความใส่ใจ PLK3 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 06 ม.ค. 66 6
7 พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2566 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 06 ม.ค. 66 50
8 การประชุมคณะทำงานพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 06 ม.ค. 66 69
9 ร่วมต้อนรับคณะวิจัยพัฒนาทักษะชีวิตฯ ของ สพฐ. นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 06 ม.ค. 66 67
10 "งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2566" นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 06 ม.ค. 66 251
11 ประกาศเจตจำนงสุจริตและต่อต้านการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 09 ม.ค. 66 49
12 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 11 ม.ค. 66 11
13 ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 11 ม.ค. 66 123
14 โครงการติดตั้งป้ายชื่อสำนักงาน นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 16 ม.ค. 66 67
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยข้อตกลงในการพัฒนางาน นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 16 ม.ค. 66 22
16 ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 16 ม.ค. 66 28
17 พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 99 รูป นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 16 ม.ค. 66 19
18 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 16 ม.ค. 66 18
19 การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มกราคม 2566 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 16 ม.ค. 66 19
20 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่พร้อมขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 16 ม.ค. 66 22
21 การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิษณุโลก กรณีรถรับ - ส่งนักเรียน นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 16 ม.ค. 66 17
22 การจัดงานวันครูอำเภอวัดโบสถ์ ประจำปี 2566 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 16 ม.ค. 66 39
23 การอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" กิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 1 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 16 ม.ค. 66 24
24 การจัดงานเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู (วันครู) ประจำปี 2566 อำเภอพรหมพิราม นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 17 ม.ค. 66 31
25 การแข่งขันกีฬางานวันครู อำเภอนครไทย ประจำปี 2566 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 17 ม.ค. 66 22
26 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ "พลังครู คือ หัวใจพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" ในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2566 อำเภอชาติตระการ นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 17 ม.ค. 66 22
27 การตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 17 ม.ค. 66 5
28 พิธีเปิดนิทรรศการโครงการวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2566 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 17 ม.ค. 66 30
29 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 18 ม.ค. 66 28
30 การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 18 ม.ค. 66 24
31 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 18 ม.ค. 66 27
32 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 18 ม.ค. 66 27
33 "คุรุสดุดี ประจำปี 2565" นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 18 ม.ค. 66 59
34 งานแถลงข่าวและประชุมชี้แจง การจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 20 ม.ค. 66 36
35 กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มกราคม 2566 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 20 ม.ค. 66 23
36 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 20 ม.ค. 66 30
37 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 99 รูป นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 20 ม.ค. 66 30
38 ประกาศเจตจำนงสุจริตและต่อต้านการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 23 ม.ค. 66 29
39 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 23 ม.ค. 66 31
40 ตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 23 ม.ค. 66 18
41 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือนแรก) นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 27 ม.ค. 66 1
42 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือนแรก) โรงเรียนบ้านเนินทอง และโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 27 ม.ค. 66 1
43 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 27 ม.ค. 66 1
44 ตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดหนองมะคัง นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 27 ม.ค. 66 1
45 การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 27 ม.ค. 66 1
46 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 27 ม.ค. 66 3
47 ร่วมเยี่ยมติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 27 ม.ค. 66 21
48 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 27 ม.ค. 66 4
49 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือนแรก) โรงเรียนบ้านชาติตระการ นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 27 ม.ค. 66 2
50 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือนแรก) โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 27 ม.ค. 66 3
51 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเปอะ และโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 27 ม.ค. 66 3
52 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ Induction Period นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 27 ม.ค. 66 2
53 รับมอบโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 27 ม.ค. 66 6
54 ตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 30 ม.ค. 66 1
55 ร่วมเยี่ยมติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ นักเรียนในสังกัดโรงเรียนบ้านนาขุมคัน และโรงเรียนบ้านพร้าว นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 30 ม.ค. 66 1
56 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 30 ม.ค. 66 1
57 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือนแรก) โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 30 ม.ค. 66 4
58 กิจกรรม "สภากาแฟ การศึกษาเมืองสองแคว" ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 30 ม.ค. 66 1
59 ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาคล้าย นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 30 ม.ค. 66 1
60 ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 30 ม.ค. 66 1
61 ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 30 ม.ค. 66 4
62 การประชุมทีมวิพากษ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยบทประพันธ์ “เสน่ห์วิถีไทย หลากหลายอารยธรรม ประจำ 4 อำเภอ” นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 30 ม.ค. 66 1
63 ตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดทับยายเชียง นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 30 ม.ค. 66 1
64 การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษา อำเภอชาติตระการและอำเภอนครไทย ระยะที่ 1 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 30 ม.ค. 66 1
65 ประกาศเจตจำนงสุจริตและต่อต้านการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 30 ม.ค. 66 1
66 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 30 ม.ค. 66 8
67 ตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายใน โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 30 ม.ค. 66 9
68 อนุรักษ์ความเป็นไทย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว plk3 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 31 ม.ค. 66 8
69 ตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายใน โรงเรียนวัดนาขุม นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 31 ม.ค. 66 6
70 การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 01 ก.พ. 66 2
71 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนรับการให้ทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมกรีฑาสโมสร นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 01 ก.พ. 66 1
72 ดูแล ห่วงใย ด้วยความใส่ใจ PLK3 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 01 ก.พ. 66 1
73 ประชุมคณะทำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยบทประพันธ์ เสน่ห์วิถีไทย หลากหลายอารยธรรม นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 02 ก.พ. 66 2
74 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 02 ก.พ. 66 1
75 การมอบคูปองการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ครั้งที่ 2 นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 02 ก.พ. 66 4
76 การประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการทำงานแต่ละคนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 02 ก.พ. 66 1
77 กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่น นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 02 ก.พ. 66 4
78 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) อำเภอวัดโบสถ์ นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 02 ก.พ. 66 2
79 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บริการจุดพักรถ นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 02 ก.พ. 66 5
80 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน นายอัษกร ฉัตรอารักษ์ 03 ก.พ. 66 3

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.192.247.184
Online อยู่ : 1
วันนี้ 7
เมื่อวานนี้ 156
เดือนนี้ 577
ปีนี้ 1,417
รวมทั้งหมด 1,417
Record: 258 (31.01.2023)
( Counter 04-02-2023 )